Dogodki

Kako vzpostaviti zdravo delovno okolje v času boja z epidemijo?

05.10.2021

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. L RS, št 43/11) delodajalcu nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. To velja tudi za nevladne organizacije – ne glede na to, ali so delavci v rednem delovnem razmerju, prostovoljci ali pa delajo na primer prek podjemne pogodbe ali študentskega servisa.

 

Nevladne organizacije morajo torej tako kot drugi delodajalci izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To vključuje tudi preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

 

Vsaka nevladna organizacija, v kateri izvajajo kakršnokoli delovno dejavnost, je ne glede na število zaposlenih, zunanjih sodelavcev in/ali prostovoljcev in vrsto dejavnosti dolžna sprejeti pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja.

 

Ukrepi, ki jih organizacije izvajajo na podlagi obstoječe ocene tveganja, pa v aktualnih razmerah boja z epidemijo praviloma ne zadostujejo. Organizacije morate zato sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi lahko v največji možni meri zagotovite varno in zdravo delovno okolje delavcem in prostovoljcem v danih okoliščinah, tudi če gre za opravljanje dela od doma ali na terenu.

 

V CNVOS zato organizirajo brezplačno izobraževanje o vzpostavitvi zdravega delovnega okolja v času boja z epidemijo za nevladne organizacije, ki bo v torek, 5. oktobra 2021, med 14.00 in 15.30 na Zoomu.

 

Izobraževanje bo vodila mag. Katarina Železnik Logar, vodja ljubljanske podružnice na IVD Maribor. Mag. Železnik Logar od leta 2013 opravlja dela vodenja in organizacijo dela na podružnici, opravlja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, izdeluje strokovne podlage za ocenjevanje tveganja, izvaja usposabljanja na področju  varnosti pri delu, sodeluje z delodajalskimi združenji na področju varnosti pri delu, piše strokovne članke in svetuje delodajalcem na področju varnosti pri delu. Je članica in sodelavka nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA..

 

Datum: torek, 5. oktober 2021, od 14.00 do 15.30 

Lokacija: splet, preko aplikacije Zoom

Maksimalno število udeležencev: 95

Kotizacija: brezplačno

Rok za prijavo: 28. september 2021 do 23.59 oziroma do zapolnitve prostih mest

 

Več infomacij in prijava --> TUKAJ.