Novice

DO DELNEGA POVRAČILA STROŠKOV ORGANIZACIJE SREČANJ IN DOGODKOV UPRAVIČENE LE NEKATERE NVO

19.07.2021
DO DELNEGA POVRAČILA STROŠKOV ORGANIZACIJE SREČANJ IN DOGODKOV UPRAVIČENE LE NEKATERE NVO

Novi protikoronski paket prinaša novo pomoč, ki je lahko relevantna tudi za nekatere NVO, ki organizirate dogodke. Pomoč je namenjena financiranju stroškov v primeru odpovedi ali omejene izvedbe dogodka zaradi epidemioloških razmer. Žal je kljub trudom CNVOS pomoč namenjena le tistim, ki sicer ne prejemajo nobenih sredstev iz proračunskih virov.

 

Dogodki, na katere se pomoč nanaša, vključujejo kongresni  turizem  in  prireditve,  koncerte  in  sejmov  in druge podobne dogodke. Skupni stroški dogodka morajo znašati več kot 10.000 evrov. Pomoč se ne nanaša na:

 • - športne prireditve, ki se izvajajo v okviru državnih in mednarodnih lig in prvenstev,
 • - prireditve in dogodki, ki jih organizirajo politične stranke,
 • - politične dogodke (kot so demonstracije, protesti, ipd.),
 • - šolske dogodke in dogodke, povezani s šolo,
 • - zasebne dogodke (poroke, obletnice, ipd.),
 • - prireditve, katerih datum izvedbe je določen tako, da je že v času nastanka stroškov organizacije srečanja ali dogodka ali oddaje vloge jasno, da izvedba dogodka ali udeležba na dogodku zaradi sprejetih omejitev ni mogoča.

 

 

Do pomoči je lahko upravičena nevladna organizacija, ki je na dan oddaje vloge za povračilo stroškov vpisana v Poslovni register Slovenije in je registrirana za eno izmed dejavnosti:

 • - 55.100: Dejavnost hotelov,
 • - 79.110: Dejavnost potovalnih agencij,
 • - 79.120: Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • - 79.900: Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
 • - 82.300: Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • - 90.020: Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
 • - 93.120: Dejavnosti športnih klubov,
 • - 93.190: Druge športne dejavnosti

 

Več si preberite TUKAJ.