Novice

MINIMALNA PLAČA V LETU 2023 ZNAŠA 1.203,36 EVRA

18.01.2023
MINIMALNA PLAČA V LETU 2023 ZNAŠA 1.203,36 EVRA

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 4/23 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača v letu 2023 za polni delovni čas znaša 1.203,36 evra in je za 128,93 evra višja kot v letu 2022.

Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2023 dalje. To pomeni, da morate novo višino minimalne plače upoštevati tudi pri obračunu in izplačilu nadomestil plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo ali delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi visokih cen energentov. Za nadomestilo namreč velja, da ne sme biti nižje od višine minimalne plače.

Ne pozabite, da se v višino minimalne plače ne štejejo nobeni dodatki, določeni z zakoni (npr. dodatek za delovno dobo), drugimi predpisi s področja dela ali morebitnimi kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu, ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).

 

VIR: CNVOS