Novice

OD JULIJA SPREMEMBA DAVČNE OBRAVNAVE NEKATERIH POVRAČIL STROŠKOV DELAVCEM

30.06.2022
OD JULIJA SPREMEMBA DAVČNE OBRAVNAVE NEKATERIH POVRAČIL STROŠKOV DELAVCEM

Veljati je začela sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa nekatere višje zneske povračil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Spremembe se začno uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022.

 

Tako bo za povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela za mesec julij 2022 že veljalo, da se takšno povračilo ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 evra (za junij 2022 še velja 0,18 eura ) za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega običajnega prebivališča.

 

Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju, ko delavec uporablja svoj avto, pa se takšno povračilo ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 evrov (za povračilo stroškov za mesec junij 2022 je ta znesek 0,37 evrov) za vsak prevožen kilometer.

 

Vse višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

 

 

Vir: CNVOS 2022.