Novice

Ocena škode in vključitev v pomoč po poplavah

04.09.2023
Ocena škode in vključitev v pomoč po poplavah

Obveščamo vas, da je v 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki ga je Državni zbor RS sprejel 31. 8. 2023 in bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, določeno, da za namen odprave posledic poplav in plazov ter odprave posledic škode pri društvih in ustanovah, ministrstvo, ki je pristojno za delovanje oškodovanega društva ali ustanove, izdela oceno škode, po programu in metodologiji, kot je predvidena za odpravo posledic škode v gospodarstvu. S tem so bili določeni pogoji in način uporabe sredstev proračuna RS ter pogoji in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode pri društvih in ustanovah zaradi naravnih nesreč.

 

Hkrati vas obveščamo, da se je za namen vključitve v pomoč po poplavah kot prostovoljec potrebno prijaviti prek spletne aplikacije Poplave 2023 (https://poplave2023.urszr.si/), se vpisati kot prostovoljec, označiti razpoložljiv termin in opisati prostovoljska dela. Pristojni štab civilne zaščite nato prostovoljca kontaktira, če obstaja tovrstna potreba.

 

 

Vir: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem