Novice

POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKA NVO V KOMISIJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DROGE

06.12.2023
POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKA NVO V KOMISIJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DROGE

RazpisujeJo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnika) nevladnih organizacij, ki delujejo na področju drog, v Komisiji Vlade RS za droge. Rok za prijavo je 20. december 2023 do 14. ure.

Komisija Vlade RS za droge opravlja naslednje naloge:

 • pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
 • predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program);
 • predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
 • spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
 • spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.

Izbran predstavnik bo nov oziroma dodaten član omenjene komisije in torej ne bo nadomestil že obstoječih predstavnikov nevladnih organizacij, ki so že člani komisije. Članstvo bo ministrstvo le razširilo na dodatnega predstavnika NVO s področja preventivnih dejavnosti na področju prepovedanih drog.

S širitvijo članstva se želi zagotoviti vsebinsko uravnoteženost zastopanja različnih pristopov, pri čemer ostaja število glasov enako. Obstoječi predstavnik NVO, ki deluje na področju visokopražnih programov, in nov predstavnik s področja preventivnih dejavnosti bosta tako delo usklajevala in imela en skupen glas pri odločanju o sklepih komisije.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu, ki imajo med primarnimi dejavnostmi društva določene preventivne aktivnosti na področju prepovedanih drog in ki izvajajo aktivnosti univerzalne, selektivne ali indicirane preventive.

Kandidatka oziroma kandidat (v nadaljevanju kandidat) za predstavnika je lahko oseba, ki ima vsaj tri leta delovnih izkušenj z izvajanjem aktivnosti splošne, selektivne ali indicirane preventive.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnika poteka tako, da nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem razpisu, in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 4. 12. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev;
 • 20. 12. 2023 do 14. ure - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev;
 • 29. 12. 2023 do 15. ure - rok za dopolnitev prijav;
 • 3. 1. 2024 ob 14. uri – seja komisije za pregled prijav;
 • 3. 1. 2024 – objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov;
 • 12. 1. 2024 ob 10. uri - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem;
 • 12. 1. 2024 - začetek volitev (pogojno);
 • 18. 1. 2024 do 15. ure - zaključek volitev (pogojno);
 • 19. 1. 2024 ob 10. uri – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

 

Seji komisije za pregled prijavnic in za pregled glasovnic ter javna predstavitev kandidatov se bodo odvile prek videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove izkušnje z izvajanjem aktivnosti splošne, selektivne ali indicirane preventive. 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov). Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. decembra 2023 do 14 ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu in delujejo na področju prepovedanih drog, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO

 

 

 

Vir: CNVOS