Novice

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE PROSTOVOLJNIM GASILCEM

05.09.2023
POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE PROSTOVOLJNIM GASILCEM

Prostovoljni gasilci, ki sodelujejo na intervencijah, so upravičeni do izplačila nadomestila plače. Organizacije, ki zaposlujete delavce gasilce, ki sodelujejo na intervencijah, ste upravičene do povračila nadomestila plače. Zahtevek za povračilo izplačila nadomestila plače za sodelovanje v intervencijah med avgustovskimi poplavami morate nasloviti na Gasilsko zvezo Slovenije.

 

Kdo izplača nadomestilo plače prostovoljnemu gasilcu?
Zakon o gasilstvu določa, da ima prostovoljni gasilec za čas, ko je bil odsoten z dela zaradi intervencije, pravico do nadomestila plače. Nadomestilo plače morate izplačati organizacije kot delodajalci, nato pa lahko zahtevate njegovo povračilo. Nadomestilo se povrne v breme občine ali države. V primeru nedavnih poplav je bil sprejet Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, skladno s katerim je določeno, da bo povračila izplačanih nadomestil plač krila država.

 

Kje vložimo zahtevo za povračilo izplačanega nadomestila plače?
Zahtevek za povračilo nadomestila plače, ki ga delodajalec izplača prostovoljnemu gasilcu, se vloži na obrazcu R-1. Navadno se obrazec vloži pri občini, ki je prostovoljnega gasilca vpoklicala in ki tudi nosi stroške povračil.

 

Pomembno! Za povrnitev stroškov izplačanih nadomestil plač za intervencije v poplavah, ki so Slovenijo prizadele v avgustu 2023, morate na podlagi Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, zahtevek na obrazcu R-1 nasloviti na Gasilsko zvezo Slovenije. Pošljete ga lahko po pošti ali na elektronski naslov: gzslovenije@gasilec.net.

 

Kakšna je višina nadomestila, ki ga moramo izplačati?
Prostovoljnemu gasilcu, ki je bil napoten na intervencijo, pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

To pomeni, da delavcu, ki je bil napoten na intervencijo, izplačate nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke (neto plačo). Davke in prispevke obračunate in plačate ter jih nato tudi upoštevate pri določitvi višine povračila, ki ga boste zahtevali.

 

Organizacije lahko poleg povrnitve stroška izplačanega nadomestila plače zahtevate tudi povračilo izpada dohodka, ki je nastal zaradi vpoklica prostovoljnega gasilca, ki je pri vas zaposlen. Ta se izplača v višini 20 % nadomestila plače, ki je bilo izplačano gasilcu. To povračilo prav tako zahtevate preko obrazca R-1.

 

 

Vir: CNVOS