Novice

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM K PREDLAGANJU KANDIDATOV ZA ČLANE KOMISIJE RS ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

06.12.2023
POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM K PREDLAGANJU KANDIDATOV ZA ČLANE KOMISIJE RS ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Zakon o pacientovih pravicah v 64. členu določa, da se za odločanje o zahtevi za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic ustanovi Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki ima predsednika in 75 članov, od katerih 25 članov predlagajo nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic ali varstva potrošnikov.

Trenutno Komisija deluje v sestavi 38 članov (namesto predvidenih 75), od tega je 17 članov (od predvidenih 25) imenovanih na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali varstva potrošnikov. Imenovanim članom Komisije bo s 3. marcem 2024 potekel mandat, zato Ministrstvo za zdravje upravičene predlagatelje poziva, da predlagate kandidate za člane Komisije.

Za člana Komisije je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja prava ali ekonomije oziroma najmanj visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva ali ekonomije in najmanj pet let delovnih izkušenj s teh področij.

Besedilo poziva najdete v priponki spodaj. Rok za posredovanje predlogov kandidatov se izteče 3. januarja 2024.

Poziv nevladnim organizacijam

 

 

 

Vir: CNVOS