Novice

POZIV ORGANIZACIJAM, DEJAVNIM NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA, NARAVE IN PODNEBJA, ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA RTV SLOVENIJA

07.02.2023
POZIV ORGANIZACIJAM, DEJAVNIM NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA, NARAVE IN PODNEBJA, ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA RTV SLOVENIJA

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja je objavil Javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja, za imenovanje člana Sveta Radiotelevizije Slovenije. Svojega kandidata lahko imenujejo le organizacije, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja. Rok za oddajo predloga je 18. 2. 2023.

 

V Svet RTV Slovenija so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.  Člani Sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in uresničevati izključno interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije, ZRTVS-1 in statut RTV Slovenija. Več o pogojih, ki jih morajo člani izpolnjevati, si lahko preberete tukaj.

 

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja bo kandidata imenoval kot predstavnika javnosti. Mandat člana sveta traja 2 leti.

 

Predlogu morate predložiti podatke in dokazila o upravičenosti organizacije, dokazila o izpolnjevanju pogojev za kandidata, utemeljitev njegove kandidature in njegovo soglasje. Rok za oddajo predlogov kandidatov je 18. 2. 2023. Upravičene organizacije predlog kandidata oddajo v elektronski obliki na naslov: gp.mnvp@gov.si z oznako zadeve: »Svet RTV SLO«.

 

Pri imenovanju za člana Sveta RTV Slovenija bo Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja upošteval izkušnje in delovanje kandidatov na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter njihovo vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.

 

VIR: CNVOS