Novice

SPREJET PRAVILNIK O DOLOČITVI MERIL ZA IZKAZOVANJE POMEMBNEJŠIH DOSEŽKOV DELOVANJA NVO ZA PODELITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

07.12.2021
SPREJET PRAVILNIK O DOLOČITVI MERIL ZA IZKAZOVANJE POMEMBNEJŠIH DOSEŽKOV DELOVANJA NVO ZA PODELITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprejelo Pravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva. Pravilnik je bil v Uradnem listu RS objavljen 26. 11. 2021.

 

Pravilnik določa 5 kriterijev, ki jih mora nevladna organizacija izpolnjevati, da izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva. Pravilnik našteva tudi dokazila, s katerimi mora nevladna organizacija izkazati izpolnjevanje posameznih kriterijev.

 

Pravilnik bo začel veljati 11. 12. 2021.

 

Vir: CNVOS 2021.