Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (28. AVGUST – 3. SEPTEMBER 2023)

05.09.2023
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (28. AVGUST – 3. SEPTEMBER 2023)

Za vas so ponovno pripravili novice s področja prava za nevladne organizacije, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Obveščajo tudi, da je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

 

Najnovejše v javni razpravi

Zakon o energetski politiki; predlog zakona določa ukrepe upravljanja energetske politike, pristojnost energetske inšpekcije, energetsko infrastrukturo in drugo. Rok za komentar: 17. 9. 2023.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe; določeni so pomembnejši dosežki, izmed katerih mora NVO za pridobitev statusa v javnem interesu izpolnjevati najmanj štiri in drugo. Rok za komentar: 27. 9. 2023.

 

Najnovejše v Uradnem listu

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) ( Uradni list RS, št. 95/223); določen je solidarnostni prispevek, solidarnostna sobota, možnost ocene škode pri društvih in ustanovah, dodatno ureja ukrepe na področju povračil izplačil za čakanje na delo, pomoči za samozaposlene, razdeljevanje sredstev v okviru PGD, nov program javnih del in drugo.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2023 (Uradni list RS, št. 94/2023); SURS je objavil, da je bil koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2023 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta 0,061 in drugo.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic (Uradni list RS, št. 94/2023); določen je kraj in čas opravljanja dela varuha, mesečna nagrada za delo in drugo.

 

 

Vir: CNVOS