Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (19. APRIL – 2. MAJ 2022)

05.05.2022
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (19. APRIL – 2. MAJ 2022)

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov; predlog ureja vsebino in obliko obrazcev zahtev, izjav, prijav, sklepov in odločb pri poslovanju in e-graditvi; vsebino in obliko dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, vsebino in obliko dokumentacije za legalizacijo pri izvedbi manjše rekonstrukcije in drugo. Rok za podajo predlogov: 20. 5. 2022.

 

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države; predlog zakona ureja spremembo sestave svetov izobraževalnih zavodov, spremembo priznavanja stroškov nadzornega sveta in reprezentance, odpravlja institut sopodpisa pri delu državnih tožilcev, spremembo 137. člena ZON o pogojih za pridobitev statusa v javnem interesu, izkazovanje zadostnih sredstev za preživljanje za pridobitev dovoljenja za prebivanje tujcev, omejuje vlogo ministra za kulturo pri dodeljevanju sredstev in drugo.

 

Najnovejše v Uradnem listu

 

 

Vir: CNVOS 2022.