Novice

ZA NEKATERE NVO S PODROČJA TURIZMA, ŠPORTA IN KULTURE PREDVIDENA POMOČ ZA FINANCIRANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2021

19.07.2021
ZA NEKATERE NVO S PODROČJA TURIZMA, ŠPORTA IN KULTURE PREDVIDENA POMOČ ZA FINANCIRANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2021

Do pomoči so lahko upravičeni vsi delodajalci, torej tudi nevladne organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. Prvi pogoj je, da ima organizacija za glavno dejavnost registrirano eno od naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji: 

 • - 11.050 Proizvodnja  piva  (mali  proizvajalec  piva  skladno  s 77. členom  Zakona  o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)) 
 • - 49.392 Obratovanje žičnic
 • - vse (pod)dejavnosti v poglavju 55: Gostinske nastanitvene dejavnosti
 • - vse (pod)dejavnosti v poglavju 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač
 • - 59.140 Kinematografska dejavnost
 • - 77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • - 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • - 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • - 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • - 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • - 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • - 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • - 85.510 Izobraževanje,  izpopolnjevanje  in  usposabljanje  na področju  športa  in rekreacije
 • - 85.520 Izobraževanje,  usposabljanje  in  izpopolnjevanje  na področju  kulture  in umetnosti
 • - 86.220  Specialistična    zunajbolnišnična   zdravstvena    dejavnost   - v   sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
 • - 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • - 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • - 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • - 91.020 Dejavnost muzejev
 • - 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • - 92.001 Dejavnost igralnic
 • - 93.110  Obratovanje športnih objektov
 • - 93.120 Dejavnosti športnih klubov
 • - 93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • - 93.190 Druge športne dejavnosti
 • - 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • - 93.292  Dejavnost smučarskih centrov
 • - 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Drugi pogoji so:

 • - da zaradi posledic epidemije NVO ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu (glej spodaj),
 • - da imate vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve zakona vključen v obvezna zavarovanja,
 • - da na dan 31. december 2019 niste podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe EU št. 651/2014,
 • - da ste bili do 31.maja 2021 vpisani v Poslovni register Slovenije.

 

 

Več si preberite TUKAJ.