Novice

ZNANA JE PREDSTAVNICA NVO V ODBORU ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV AMIF, SNV IN IUMV V OBDOBJU 2021-2027

18.01.2023
ZNANA JE PREDSTAVNICA NVO V ODBORU ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV AMIF, SNV IN IUMV V OBDOBJU 2021-2027

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odboru za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju: Odbor za spremljanje programov AMIF, SNV in IUMV). Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Tina Divjak.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo pet popolnih prijavnic upravičenih organizacij in ena popolna kandidatura.

Ker je prispela le ena kandidatura, je kandidatka Tina Divjak postala predstavnica NVO v Odboru za spremljanje programov AMIF, SNV in IUMV, namestnika oziroma namestnice pa se ni imenovalo.

Predstavitev predstavnice NVO:

Tina Divjak je pravnica, ki v nevladnem sektorju dela že skoraj 20 let. Od 2005 do 2009 je bila vodja dejavnosti okolja in nevladnih organizacij na PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, od 2009 je zaposlena na CNVOS, od 2011 naprej kot vodja zagovorništva in namestnica direktorja. Na PIC je med drugim delala na brezplačni pravni pomoči in sodelovala pri informiranju prosilcev za mednarodno zaščito, begunci in migranti pa so tudi ena izmed glavnih ciljnih  skupin programa Active Citizens Fund, katerega vodja je. Pri snovanju in spremljanju izvajanja kohezijske politike sodeluje od leta 2005 naprej. Spremlja dogajanje na EU ravni in pripravo dokumentov v Sloveniji. Sodelovala je na posvetovalnih dogodkih za pripravo dokumentov, v odborih za spremljanje 2007 – 2013 in 2014 – 2020 (do spremembe uredbe) in Interdisciplinarni posvetovalni skupini za vrednotenje izvajanja Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Redno predlaga operativne izboljšave za izvajanje kohezijske politike in sodeluje na številnih domačih in mednarodnih dogodkih na temo kohezijske politike. Prav tako je za nevladne organizacije izvedla že številne delavnice o kohezijski politiki.

 

VIR: CNVOS