Dogodki

#BEACTIVE 2022: RAZPIS ZA NAGRADE ZA PROJEKTE, KI SPODBUJAJO ŠPORT IN TELESNO DEJAVNOST

25.03.2022

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila razpis za nagrade #BeActive 2022, v okviru katerih se nagrajujejo projekti in pobude na področju spodbujanja športa in telesne dejavnosti v Evropi.

 

Razpisane so štiri kategorije:

 

V okviru vsake kategorije bodo podeljene ena glavna nagrada v vrednosti 10 000 EUR ter druga in tretja nagrada, vsaka v vrednosti 2 500 EUR.

 

Upravičeni prijavitelji

Za nagrado lahko kandidirajo fizične osebe ter osebe javnega in zasebnega prava, vključno z mednarodnimi organizacijami) iz držav upravičenk v okviru programa Erasmus+, ki so že uspešno implementirale projekte, namenjene spodbujanju športa in telesne dejavnosti.

 

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa