Dogodki

BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE - STANDARDNI PROJEKTI

25.08.2021

Razpis pokriva 3 področja:  LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM - blažitev podnebnih sprememb; LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA - prilagajanje na podnebne spremembe in LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV - upravljanje in komuniciranje podnebnih sprememb.

 

Namen razpisa je podpora projektom, ki:

  • - razvijajo in spodbujajo inovativne pristope, tehnike in metodologije
  • - prispevajo k bazi znanja in uporabi najboljših praks
  • - podpirajo razvoj, implementacijo, nadzor in izvedbo EU zakonodaje in politik.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije.

Domača stran razpisa