Dogodki

CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI NASILJU NA PODLAGI SPOLA IN NASILJU NAD OTROCI ZA LETO 2024

12.12.2023

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola in nasilja nad otroci za leto 2024.

 

Razpis za leto 2024 ima štiri sklope:

  • razvoj obsežnih integriranih ukrepov za boj proti nasilju na podlagi spola in doseganje dolgoročnih in strukturnih sprememb s široko geografsko pokritostjo
  • zaščitita in podpora žrtev nasilja na podlagi spola, vključno z zaščito otrok
  • preprečevanje nasilja na podlagi spola v domačem okolju, v intimnih odnosih in na spletu, tudi s ciljno usmerjenimi akcijami s storilci
  • prizadevanja za delovanje integriranih sistemov za zaščito otrok v praksi

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa