Dogodki

CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ENAKOSTI IN BOJA PROTI RASIZMU, KSENOFOBIJI TER DISKRIMINACIJI ZA LETO 2023

14.12.2022

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2023 (CERV-2023-EQUAL).

 

Razpis za leto 2023 je tematsko osredotočen na:

  • boj proti diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (sklop 1, na voljo: 11 500 000 EUR) 
  • spodbujanje raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju (sklop 2, na voljo: 1 500 000 EUR)
  • boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb (sklop 3, na voljo: 3 000 000 EUR)
  • omejeno na javne organe: podpora javnim organom za izboljšanje njihovega odzivanja na diskriminacijo, rasizem, antisemitizem, sovraštvo proti Muslimanom, ksenofobijo, sovraštvo proti LGBTI osebam ter proti drugim oblikam nestrpnosti (sklop 4, na voljo: 4 000 000 EUR)

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (razen sklopa 4, v okviru katerega so prijavitelji organi javnega sektorja, kot partnerji pa lahko sodelujejo zasebne organizacije). Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa