Dogodki

DRUGI RAZPIS NACIONALNE AGENCIJE MOVIT ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V OKVIRU EVROPSKEGA LETA MLADIH 2022

30.06.2022

Nacionalna agencija Movit ponovno odpira razpis, s katerim lahko pridobite podporo za soustvarjanje evropskega leta mladih.

 

Ponovno vas vabijo k organizaciji dogodkov v okviru leta, namenjenega mladim, ali vključitvi delavnic v okviru Mreže vzornikov v vaše aktivnosti. Pri izbiri formata aktivnosti, ki bi jo radi sami zasnovali, imate prosto pot. Lahko je to npr. konferenca, iniciativa, izobraževanje, usposabljanje, raziskava, promocijska aktivnost, mednarodno sodelovanje, … Dovolj je le, da je aktivnost povezana z mladimi in zasleduje naslednje cilje, ki so neposredno povezani s cilji evropskega leta mladih:

  • - aktivno vključevanje mladihpri snovanju in/ali izvedbi aktivnosti;
  • - aktivno državljanstvo mladih(vključno z mladimi z manj priložnostmi);
  • - promocija mednarodnih priložnosti za mlade(s poudarkom na programih Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota);
  • - prispevanje k zelenemu in digitalnemu prehodu;
  • - mobilizacija posameznikov pri nudenju podpore in izkazovanju solidarnosti Ukrajini

 

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • - neformalne skupine mladih (pod okriljem organizacije)
  • - mladinski centri
  • - lokalni mladinski sveti,
  • - mladinske organizacije

 

 

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa