Dogodki

EU DIGITALNO POROČANJE

05.07.2024

Namen tega razpisa je državljanom zagotoviti večjo izbiro kakovostnih spletnih novic s poudarkom na digitalne novice o evropskih zadevah.

 

Cilj razpisa je podpreti organizacije, ki delujejo na področju medijev, pri vzpostavljanju in/ali razvoju spletnih novičarskih platform po vsej EU ter izboljšati dostop državljanov EU do zanesljivih digitalnih informacij, zlasti o evropskih zadevah. Prosilce spodbujamo k uporabi inovativnih uredniških formatov in distribucijskih strategij.

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
− so pravne osebe (javne ali zasebne osebe)
− imeti sedež v eni od držav upravičenk, tj.:  države članice EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO)

 

Projektne predloge lahko predložijo:

- Medijske organizacije
- Druge organizacije, ki delujejo na medijskem področju
- IKT razvijalci
Drugi subjekti lahko sodelujejo pri projektnih vlogah kot pridruženi partnerji, podizvajalci, tretje osebe.

Domača stran razpisa