Dogodki

INICIATIVA ZA DOSTOPNA STANOVANJA

25.08.2021

Namen razpisa je podpreti do 100 projektov renovacije okrožij prek Iniciative za dostopna stanovanja. V ta namen bodo podprli ustanovitev enega konzorcija, ki bo združeval srednja in mala podjetja, vključno s socialnimi podjetji, javne institucije in ponudniki (socialnih) stanovanj. Konzorcij bo spodbujal sodelovanje, mreženje, prenos znanja in dobrih praks.

 

Evropski medsektorski konzoricij, ki bo ustanovljen s pomočjo tega razpisa, bo imel tri glavne naloge:

1. podporo lokalnim partnerjem

2. ustanovitev prostora za izmenjavo znanj, mreženje in strokovnjakov

3. nuditi svetovanje glede trajnostnega financiranja, boljših predpisov in standardov za renovacijo stanovanjskih naselij.  

 

Upravičeni prijavitelji

V razpisu lahko sodelujejo tudi nevladne organizacij. 

Podrobnosti glede sestave konzorcija so objavljene v razpisni dokumentaciji (strani 18-20).

 

Dobro je vedeti

Izbran bo le en konzorcij.

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa