Dogodki

IPA II, GLOBALNA EVROPA: SPODBUJANJE PARTICIPATORNE DEMOKRACIJE, SVOBODE MEDIJEV, DOBREGA UPRAVLJANJA IN ČLOVEKOVIH PRAVIC NA KOSOVU

06.04.2022

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II (Civil Society Facility – CSF) ter tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja participatorne demokracije, svobode medijev, dobrega upravljanja in človekovih pravic na Kosovu.

 

Razpis je razdeljen v pet sklopov:

  • sklop 1: boj proti korupciji in podpora reformam pravosodja in javne uprave
  • sklop 2: spodbujanje kulture za lokalni razvoj
  • sklop 3: krepitev zmogljivosti na področju energetike in zelenega prehoda
  • sklop 4: podpora novinarstvu in spodbujanje medijske pismenosti
  • sklop 5: boj proti diskriminaciji, sovražnemu govoru in nasilju na podlagi spola

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU, na Kosovu ali v kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter so registrirane na Kosovu. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022. 

Domača stran razpisa