Dogodki

ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI KORUPCIJI ZA LETO 2022

29.03.2022

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru Sklada za notranjo varnost (ISF) objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti korupciji za leto 2022.

 

Cilj javnega razpisa je okrepiti dejavnosti na področju boja proti korupciji in obravnavanja varnostnih groženj, ki jih korupcija predstavlja za državljane in gospodarstvo, ter podpreti delo pristojnih organov držav članic na tem področju.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v ISF instrumentu. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa