Dogodki

JAVNI POZIV SFC ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO V LETU – 2021

12.05.2021

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za denarno povračilo za filmske in AV projekte, ki izpolnjujejo formalne in vsebinske pogoje, določene z besedilom tega poziva, 17.a in 17.b členoma ZSFCJA. Pravica do denarnega povračila se lahko uveljavlja za filme, namenjene za kinematografsko predvajanje, in avdiovizualna dela vseh zvrsti, namenjena predvajanju v medijih, ob formalnih in vsebinskih pogojih, določenih s Pravilnikom o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo.

 

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 27.09.2021.

 

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa