Dogodki

JAVNI RAZPIS JAK ZA IZDAJO PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (SAMO KRVS)

23.02.2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih. Razpis je namenjen založnikom iz Evropske unije, ki bodo avtorske pravice za izdajo prevoda odkupile od podjetja s sedežem oz. stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Prijavitelji so pravne osebe s sedežem v tujini.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na razpise za dodelitev subvencij za izdajo prevodov se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem izven programskega območja KRVS in KRZS, vendar v Evropski Uniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa