Dogodki

JAVNI RAZPIS P7P 2023 – KREDIT ZA ODPRAVO ŠKODE V POPLAVAH AVGUSTA 2023

18.10.2023

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

 

Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vloge: 09.11.2023 do 14.00 ure in 20.12.2023 do 14.00 ure. Javni razpis bo odprt do 20.12.2023 oz. do porabe sredstev.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa