Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE ŠTIPENDIJ MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI Z ZAČETKOM V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/23

16.06.2022

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»bachelor«): 1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine; 2. na področju glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene (vpis na dodiplomski študij brez zaključene pete izobrazbene stopnje).

Domača stran razpisa