Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR DVOLETNIH KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO

24.05.2023

Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov (avtorskih opusov) na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci, samozaposleni v kulturi, izvedli v letih 2024 in 2025.

 

Projektni razpis je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti in zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo.

 

Projektni razpis je namenjen izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu.

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj je samozaposlen v kulturi, ki je na dan objave razpisa in v času trajanja projekta vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, ali umetniški kolektiv, katerega vsi člani so samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave razpisa in v času trajanja projekta vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa