Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »OPISMENJEVANJE, UČNA POMOČ IN TEČAJI SLOVENSKEGA JEZIKA ZA PROSILCE«

21.11.2023

Predmet javnega razpisa je izvedba operacije, ki je namenjena prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: - opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici; - osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika; - nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

 

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oz. posameznega dela programa.

Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 30.9. 2026.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa