Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV JAVNIH ORGANIZACIJ TER NEPROFITNIH ZASEBNIH ORGANIZACIJ – C/D – PF

25.03.2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

 

 

Razpis bo odprt od 4. 4. 2022 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C4 – Premostitveno financiranje javnih organizacij:

 • - Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot,
  • - javni zavod,
  • - javni raziskovalni zavod,
  • - skupnost zavodov,
  • - zbornica,
  • - gospodarska zbornica,
  • - javni sklad,
  • - ustanova,
  • - ostale organizacije, organizirane kot:
  • - nevladna organizacija,
  • - študentska organizacija,
  • - narodnostna skupnost,
  • - javna agencija,

 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C3-D – Projekti neprofitnih zasebnih organizacij

 • - Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot,
  • - zavod,
  • - zavod v zasebni lasti,
  • - sklad,
  • - društvo, zveza društev.

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa