Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZA MLADE V MESTNI OBČINI CELJE V LETU 2022

12.01.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Celje v letu 2022.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja:

  • - avtonomijo mladih in učenje za življenje,
  • - neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
  • - dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
  • - skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • - prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
  • - mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
  • - sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
  • - zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
  • - dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
  • - sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Domača stran razpisa