Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE »HURA, PROSTI ČAS – JESENSKE POČITNICE IN ŠPORTNO-GIBALNE AKTIVNOSTI OB KONCIH TEDNA« V LETU 2021

16.09.2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih: 1. jesenske počitnice (od 23.10. do 1.11.2021); 2. športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna (od 16.10.2021 do 14.11.2021).

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

 

Vir: CNVOS 2021. 

Domača stran razpisa