Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI TER STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV, VKLJUČENIH V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI SISTEM ZA LETO 2023

15.03.2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023. 

 

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

  • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah

Obštudijske športne dejavnosti

  • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
  • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
  • Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU

Statusne pravice športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem:

  • Športni oddelki v srednjih šolah
  • Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21) ter v razpisni dokumentaciji.

Domača stran razpisa