Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2022

12.01.2022

Mestna občina Celje razpisuje sredstva iz občinskega proračuna za leto 2022 za namen sofinanciranja aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine: – priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj; – obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj; – domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali – promocija Mestne občine Celje.

Domača stran razpisa