Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH MANJŠINSKIH KOPRODUKCIJSKIH PROJEKTOV – 2022

06.04.2022

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje.

 

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • - so slovenski koproducenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«;
  • - koproducenti iz prejšnje alineje lahko na tem razpisu kandidirajo s projekti, katerih glavni producent ima ob prijavi projekta na javni razpis zagotovljenih več kot 50% sredstev, navedenih v finančnem načrtu projekta, ki so delež virov iz države, kjer ima sedež glavni producent;
  • - koproducenti, katerih prijavljeni projekt ustreza definiciji manjšinske koprodukcije.

 

Ne glede na določbo prejšnje odtsavka lahko na tem razpisu sodelujejo prijavitelji, ki so kot producenti že realizirali vsaj en mednarodni koprodukcijski projekt, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Domača stran razpisa