Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA UKREP SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME V PROGRAMSKEM LETU 2022

25.03.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija 2022.

 

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v besedilu javnega razpisa.

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa