Dogodki

JAVNO NAROČILO: OPISMENJEVANJE OSEB, UČNA POMOČ IN IZVEDBA PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI ZA OSEBE Z ZAČASNO ZAŠČITO

22.06.2022

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javno naročilo  za izvajanje pomoči osebam s statusom začasne zaščite v okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

 

Javno naročilo zajema »Opismenjevanje oseb, učno pomoč in izvedbo prostočasnih aktivnosti za osebe iz Ukrajine, ki imajo začasno zaščito v Sloveniji«. Ciljna skupina za izvajanje opismenjevanja v slovenskem jeziku, učenje osnov slovenskega jezika, nudenje učne pomoči in izvedbo prostočasnih aktivnostih so osebe z začasno zaščito, ki so se vključile v slovenske javne šole. V primerih, da v dijaških domovih na teh lokacijah ne bo dovolj oseb z začasno zaščito, se storitve lahko po dogovoru z naročnikom izvajajo tudi na okoliških lokacijah. Aktivnosti se bodo izvajale vsaj enkrat tedensko na lokacijah dijaških domov v Novi Gorici, Kranju, Mariboru, Ptuju in Radencih oziroma po potrebi tudi preko spleta.

Domača stran razpisa