Dogodki

JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2024

14.11.2023

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024. Na voljo je skupaj dobrih 9,27 milijona EUR, kar zadošča za okvirno skupno število 1.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih. 

 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izbor programov javnih del za leto 2024, ki obsega vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb iz ciljnih skupin v programe javnih del.

Povabilo bo odprto od 23. novembra 2023 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2024. 

 

Upravičeni prijavitelji

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih - za neprofitne delodajalce se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo. Prijavitelji morajo biti pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register RS za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa