Dogodki

KROŽNO GOSPODARSTVO IN KAKOVOST ŽIVLJENJE - STANDARDNI PROJEKTI

25.08.2021

Razpis LIFE Krožno gospodarstvo in kakovost življenje - standardni projekti, vključuje dve področji.

 

LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

 

Znotraj tega področja sodijo projekti, ki so usmerjeni k prehodu na bolj trajnostno, krožno gospodarstvo brez strupov, spodbujajo energetsko učinkovitost in stremijo k varstvu, ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja. Projekti se lahko nanašajo na:

 • - krožno gospodarstvo in odpadke
 • - zrak
 • - vodo
 • - tla
 • - hrup
 • - kemikalije
 • - novi evropski Bauhaus


LIFE-2021-SAP-ENV-GOV — Environmental Governance
znotraj tega področja se bodo podprle aktivnosti za:

 • - podporo odločevalcem in javni upravi
 • - zagotavljanju skladnosti s naravovarstvenimi predpisi in dostopnostjo sodstva
 • - vedenjske spremembe in ozaveščanje.
   

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije. Za podrobnosti glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa