Dogodki

LIFE NARAVA IN BIODIVERZITETA - STANDARDNI PROJEKTI

25.08.2021

Razpis zajema dve področji, prvo se nanaša na naravo in biodiveziteto, drugo pa na upravljanje z naravo.

 

Za prvo področje je na voljo 132.470.000 EUR. Predvideva se podpora 35 projektom v vrednosti od 2 - 13 MIO. Za drugo področje je na voljo 3.000.000 EUR. Podpora posameznemu projektu bo med 700.000 in 2 MIO.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije.

 

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa