Dogodki

OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE POVEZOVANJA MED EVROPSKIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI (WIDERA)

25.08.2021

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavil nov razpis v okviru delovnega programa WIDERA (Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora). Tokratni razpis je namenjen spodbujanju povezovanja med evropskimi raziskovalnimi institucijami (Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03)).

 

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:


(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

 

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate - glej razpisno dokumentacijo!

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa