Dogodki

POZIV NED K PREDLOŽITVI PREDLOGOV PROJEKTOV ZA NASLEDNJI KROG FINANCIRANJA

10.01.2023

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da bodo predloge novih projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora junija 2023, sprejemali do 20. marca 2023.

 

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Domača stran razpisa