Dogodki

PRVI RAZPIS ZA PROJEKTE V OKVIRU NOVEGA MEDREGIONALNEGA INSTRUMENTA ZA NALOŽBE V INOVACIJE (I3)

14.12.2021

Evropska komisija je 23. novembra objavila prvi razpis za sofinanciranje projektov v okviru novega medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije (I3).

 

I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, namenjen podpori komercializaciji in povečanju obsega medregionalnih inovacijskih projektov na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije. Podpiral bo partnerstva raziskovalcev, podjetij, civilne družbe in javnih uprav za natančnejšo opredelitev skupnih področij naložb. Podpiral bo tudi sinergije z ukrepi v okviru programa Obzorje Evropa in programa Enotni trg.

 

Razpisi za projekte v okviru instrumenta I3 imajo dva sklopa (povzeto po ec.europa.eu):

  • - 1. sklop – finančna in svetovalna podpora za naložbe v medregionalne inovacijske projekte

 

Za zrela partnerstva, da se jim pomaga pospešiti uvajanje na trg in razširiti inovativne rešitve na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije ter razviti portfelj naložbenih projektov. V okviru tega sklopa se spodbuja sodelovanje med bolj razvitimi in manj razvitimi regijami. Sklop je usmerjen zlasti v mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za preskušanje svojih zamisli, konceptov in inovacij.

 

 

 

  • 2. sklop – finančna in svetovalna podpora za razvoj vrednostnih verig v manj razvitih regijah

 

Za nova partnerstva, da se jim pomaga pospešiti uvajanje na trg in razširiti inovativne rešitve na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije ter razviti portfelj naložbenih projektov. Ta sklop je namenjen zlasti povečanju zmogljivosti regionalnih inovacijskih ekosistemov v manj razvitih regijah za sodelovanje v globalnih vrednostnih verigah ter zmogljivosti za sodelovanje v partnerstvih z drugimi regijami.

 

 

 

Vir: CNVOS 2021. 

Domača stran razpisa