Dogodki

RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2024: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET

06.12.2023

Evropska komisija je v Uradnem listu EU 28. novembra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2024. V okviru tokratnega razpisa je na voljo 4,3 milijarde evrov.

 

Razpis se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1

 • Mobilnost posameznikov na področju terciarnega izobraževanja (rok prijave: 20. februar 2024)
 • Mobilnost posameznikov na področju PIU, splošnega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 20. februar 2024)
 • Mobilnost osebja na področju športa (rok prijave: 20. februar 2024)
 • Mednarodna mobilnost, ki vključuje tretje države, ki niso pridružene programu (rok prijave: 20. februar 2024)
 • Akreditacije Erasmus na področju PIU, splošnega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 1. oktober 2024)
 • Akreditacije Erasmus na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2024)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 20. februar 2024)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2024)
 • Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU (rok prijave: 20. februar 2024)
 • Virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih (rok prijave: 25. april 2024)

Ključni ukrep 2

 • Sodelovalna partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 5. marec 2024)
 • Sodelovalna partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 5. marec 2024)
 • Sodelovalna partnerstva na področju športa (rok prijave: 5. marec 2024)
 • Sodelovalna partnerstva na področju mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 1. oktober 2024)
 • Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih ter mladine (rok prijave: 5. marec 2024)
 • Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih ter mladine (rok prijave: 1. oktober 2024)
 • Manjša partnerstva na področju športa (rok prijave: 5. marec 2024)
 • Centri poklicne odličnosti (rok prijave: 7. maj 2024)
 • Učiteljske akademije Erasmus+ (rok prijave: 6. junij 2024)
 • Ukrep Erasmus Mundus (rok prijave: 15. februar 2024)
 • Koalicije za inovacije (rok prijave: 7. marec 2024)
 • Krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja (rok prijave: 8. februar 2024)
 • Krepitev zmogljivosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 29. februar 2024)
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 6. marec 2024)
 • Krepitev zmogljivosti na področju športa (rok prijave: 5. marec 2024)
 • Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 5. marec 2024)

Ključni ukrep 3

 • Evropska mladina skupaj (rok prijave: 7. marec 2024)

Ukrepi in mreže Jean Monnet (rok prijave: 1. februar 2024)

 

Upravičeni prijavitelji

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, a ne nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev, aktivnosti udejstvovanja mladih in ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU.

Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:

 • 27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja,
 • tretje države, pridružene programu:
  • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,
  • države kandidatke za članstvo v EU: Republika Turčija, Republika Severna Makedonija in Republika Srbija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo organizacijam iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glejte Vodnik za prijavitelje Erasmus+ za leto 2024.

Domača stran razpisa