Dogodki

RAZPIS EU: PODPORA PRI VZPOSTAVITVI ENEGA EVROPSKEGA OBSERVATORIJA ZA SPREMLJANJE IN BOJ PROTI DEZINFORMACIJAM

01.08.2023

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil drugi javni razpis, v okviru katerega bodo podprli vzpostavitev enega evropskega observatorija za spremljanje in boj proti dezinformacijam na temo vojne v Ukrajini, spola (s posebnim poudarkom na LGBTQ+) ter volitev (s posebnim poudarkom na prihajajočih evropskih volitvah).

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (neprofitne organizacije, javni organi, mednarodne organizacije, univerze, izobraževalne institucije, raziskovalni centri, podjetja) iz držav članic EU. Zahteva se partnerstvo med najmanj štirimi organizacijami iz štirih različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa