Dogodki

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA IZDELAVE GLOBALNIH PROJEKCIJ PREBIVALSTVA GLEDE NA STOPNJO URBANIZACIJE

18.07.2022

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) je objavil javni razpis za sofinanciranje enega projekta v vrednosti 550 000 evrov na področju izdelave globalnih projekcij prebivalstva po starosti in spolu glede na stopnjo urbanizacije. Fokus je na državah globalnega juga.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, javni organi, univerze ter raziskovalne in izobraževalne institucije iz držav članic EU, držav EFTA in EEA, držav kandidatk in ne-evropskih držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa