Dogodki

RAZPIS SKLADA ZN ZA ŽRTVE MUČENJA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POMOČI ŽRTVAM V LETU 2025

30.01.2024

Skrbniški sklad Združenih narodov za žrtve mučenja je 15. januarja objavil razpis za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom, ki se bodo izvajali v letu 2025.

 

Sredstva se dodeljujejo samo za programe neposredne pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom, na primer za programe zdravstvene, socialne, psihološke, pravne pomoči.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki izvajajo neposredno pomoč žrtvam mučenja in njihovim družinskim članov. Glede drugih pogojev in geografskih omejitev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa