Dogodki

REFERNET – EVROPSKA MREŽA STROKOVNEGA ZNANJA NA PODROČJU POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI JO UPRAVLJA CEDEFOP

13.07.2023

S ciljem vzpostavitve evropske mreže strokovnega znanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ReferNet) je namen tega razpisa izbrati enega predlagatelja iz vsake upravičene države (27 držav članic EU, Islandije in Norveške), s katerim bo center Cedefop sklenil štiriletni okvirni sporazum o partnerstvu, in z vsakim uspešnim predlagateljem skleniti poseben sporazum o nepovratnih sredstvih za delovni načrt, ki naj bi se izvajal leta 2024.

Upravičeni prijavitelji

Predlagatelji morajo za upravičenost do prijave izpolnjevati naslednje zahteve:

  • biti morajo javna ali zasebna organizacija s pravnim statusom pravne osebe (kar pomeni, da se fizične osebe, tj. posamezniki, ne morejo prijaviti);
  • sedež morajo imeti registriran v državi, kjer se nepovratna sredstva uporabijo, tj. v eni od naslednjih držav:
    • EU-27 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska);
    • pridruženi državi (Islandija in Norveška).

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa