Dogodki

SMP: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA DIGITALNE PREOBRAZBE SOCIALNIH PODJETIJ

25.09.2023

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) je v okviru programa za enotni trg (SMP-COSME) objavila javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja digitalne preobrazbe socialnih podjetij (SMP-COSME-2023-SEED).

 

Razpis ima dva cilja. Prvi je izgradnja zmogljivosti, prenos znanja ter spodbujanje mednarodnega sodelovanja med socialnimi podjetji, drugi pa krepitev digitalnih zmogljivosti podpornih organizacij v socialnem podjetništvu.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (posredniške in podporne organizacije socialnega podjetništva) iz držav članic EU, držav EEA in Ukrajine. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa