Dogodki

SMP: USPOSABLJANJE NACIONALNIH SODNIKOV O KONKURENČNEM PRAVU EU

06.12.2023

Generalni direktorat Evropske komisije za konkurenco je v okviru Programa za enotni trg (SMP) objavil javni razpis za zbiranje predlogov za usposabljanje nacionalnih sodnikov o konkurenčnem pravu EU.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/690 o vzpostavitvi Programa za enotni trg (SMP). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa